Hidroblok automatskog menjača

Hidroblok predstavlja najsloženiji i najkomplikovaniji deo automatskog menjača.

Najveći deo problema ide upravo iz hidrobloka.

Hidroblok nije moguće proveriti bez odgovarajuće opreme.

Oprema za ispitivanje hidrobloka kojom naš servis raspolaže predstavlja poslednju generaciju opreme koju je proizveo “Hydratest”.

Predstavlja vodeću svetsku tehnologiju u oblasti automatskih menjača I to je jedini siguran način za ispitvanje i popravku hidrobloka.

Korišćenjem VBDAC sistema moguće je vrlo precizno merenje kao i štelovanje i popravka hidrobloka i elektromagnetnih ventila na njemu.

Hidroblok automatskog menjača Beograd