Dijagnostički uređaji za pronalaženje kvarova na automatskim menjačima

Nalaženje kvarova na automatskom menjaču je često nemoguće bez korišćenja odgovarajućih dijagnostičkih uređaja.

Da bi omogućili pouzdanu dijagnozu kvara moramo biti u stanju da čitamo, tumačimo i brišemo kodove grešaka.

Naš servis raspolaže sa više od dvadeset specijalnih i univerzalnih dijagnostičkih uređaja.

Dijagnostički uređaji za pronalaženje kvarova na automatskim menjačima Beograd