Oprema za servis automatskih menjača

Servis automatskih menjača „Slavko“ raspolaže najnovijom opremom za ispitivanje, servisiranje i popravku automatskih menjača.

Hidroblok automatskog menjača
Hidroblok predstavlja najsloženiji i najkomplikovaniji deo automatskog menjača. Najveći deo problema ide upravo iz hidrobloka. Hidroblok nije moguće proveriti bez odgovarajuće opreme.
Više
Dijagnostički uređaji za pronalaženje kvarova na automatskim menjačima
Nalaženje kvarova na automatskom menjaču je često nemoguće bez korišćenja odgovarajućih dijagnostičkih uređaja. Da bi omogućili pouzdanu dijagnozu kvara moramo biti u stanju.
Više
Zamena ulja u automatskom menjaču
Servis automatskog menjača spada u redovno održavanje i ukoliko se ne radi redovno i pravilno može biti uzrok velikih problema. Neadekvatna zamena ulja je opasna isto koliko i ne menjanje ulja.
Više